Select Page

Nơi đây được đăng hình ảnh đêm mừng xuân Kỷ-Hợi 09/02/2019 tại Belfaux, do cộng đoàn Fribourg tổ chức. Xin tri ân đến tất cả, tất cả mọi người (từ quan khách đến ban tổ chức), đã cùng hợp lực để ghi lại những kỷ niệm… 1 năm mới có 1 lần.

Around here you can relive New Year Kỷ-Hợi organized by Fribourg VN community. Big thank to every, everybody to make this event possible for having souvenirs only… once a year.

Phần 1 :

Phần 2 :

Phần 3 : (updated)

Phần 4 : (updated)

Phần 5 :

  • Múa : Chiều Lên Bản Thượng – Dance
  • Múa võ – Arts martiaux